Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.

Kinderen oefenen om ‘sterk’ te staan en om te gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

In 2015 zijn we door een pilot op onze school in aanraking gekomen met het programma. Hier waren we vanaf het begin al erg enthousiast over. In februari 2016 hebben twee leerkrachten van onze school de training gevolgd. Zij mogen hierdoor de lessen aan de kinderen geven. Vanaf maart 2016 zijn aan de eerste groepen lessenseries gegeven. Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een schoolbreed programma aangeboden, waardoor alle kinderen van de Piramide in aanraking komen met het programma en hier de vruchten van plukken.