In het kort: waarom basisschool De Piramide?

Onze missie
Met veel plezier en betrokkenheid doen onze leerlingen kennis op en ontwikkelen zij vaardigheden binnen een veilige en rijke leeromgeving met een goed pedagogisch klimaat. Leerlingen leren van en met elkaar. Onze leerlingen zijn gemotiveerd om leerstof eigen te maken en zien zelf de noodzaak om leerdoelen te blijven stellen en ze te halen. Onze leerlingen hebben een onderzoekende en nieuwsgierige houding die door hun leerkracht geactiveerd en gestimuleerd wordt door ontwikkelingsgericht onderwijs. Wij staan voor een goede samenwerking tussen school, leerling en ouders. Er is een open communicatie waarbij met respect rekening gehouden wordt met elkaar, ongeacht afkomst en achtergrond. Onze leerlingen zetten, goed voorbereid, hun schoolloopbaan voort na de basisschool en weten zich staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij.

Over de school en onze partners

Op De Piramide ontwikkelen kinderen vaardigheden binnen een leeromgeving die uitdaagt en verwondering brengt. Kort samengevat zijn wij voor ouders te herkennen aan:

• Voor- en naschoolse opvang én vakantie-opvang.
• Peutergroepen op beide locaties.
• Victor de Verkenner voor 3+ peuters. Gratis dagdeel.
• Engels in de groepen 1 tot en met 8.
• Continurooster (gratis overblijf).
• Leerlingenraad.
• Thematisch en ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
• Erasmusklas.
• Schakelklas / taalklas.
• Tablets / laptops / touchscreens.
• Een zeer tevreden inspecteur van het onderwijs.

1

De Piramide is onderdeel van Kindcentrum NOVA. Klik op de 1 voor meer informatie.

2

Met het programma Rots en Water op de Piramide oefenen de kinderen om sterk te staan. Klik op de 2 voor meer informatie.

3

De Piramide is een Excellente School. Klik op de 3 voor meer informatie.

4

Op De Piramide werken we ontwikkelingsgericht. Klik op de 4 voor meer informatie.

5

Op De Piramide hebben we een Erasmusklas. Klik op de 5 voor meer informatie.

De Piramide op SEEF

Als school vinden wij het belangrijk dat de verkeersveiligheid voor u en uw kind zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Dat doen wij met verkeerslessen in de klas en kijken samen met de kinderen naar verkeerssituaties om de school. Mede daardoor hebben wij wederom ook het certificaat van ‘School op Seef” behaald. SCHOOL op SEEF helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Het programma bevat allerlei soorten lessen: van leerzame filmpjes tot uitdagende verkeersplaten, en van uitleg in de klas tot speelse oefeningen in de praktijk. Het geeft de (verkeers)leerkracht alle hulpmiddelen om met verkeersveiligheid aan de slag te gaan. Maar de school kan het niet alleen. Daarom maakt SCHOOL op SEEF het voor scholen veel gemakkelijker om de handen ineen te slaan met ouders en de gemeente. Samen checken ze de routes in de buurt, de verkeerslessen op school en de kennis en het gedrag van de leerlingen. Een nuttig én vrolijk leerproces, waar niet alleen de school, maar de hele omgeving veiliger van wordt.
Hiernaast een filmpje gemaakt met de kinderen van onze school en wethouder Meij.

Betrokken onderwijs door professionals

We bieden uw kind(eren) het beste onderwijs in de regio!