Hoera, voor de 2e keer Excellente School!

In het kort: waarom basisschool De Piramide?

Onze missie
Met veel plezier en betrokkenheid doen onze leerlingen kennis op en ontwikkelen zij vaardigheden binnen een veilige en rijke leeromgeving met een goed pedagogisch klimaat. Leerlingen leren van en met elkaar. Onze leerlingen zijn gemotiveerd om leerstof eigen te maken en zien zelf de noodzaak om leerdoelen te blijven stellen en ze te halen. Onze leerlingen hebben een onderzoekende en nieuwsgierige houding die door hun leerkracht geactiveerd en gestimuleerd wordt door ontwikkelingsgericht onderwijs. Wij staan voor een goede samenwerking tussen school, leerling en ouders. Er is een open communicatie waarbij met respect rekening gehouden wordt met elkaar, ongeacht afkomst en achtergrond. Onze leerlingen zetten, goed voorbereid, hun schoolloopbaan voort na de basisschool en weten zich staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij.

Over de school en onze partners

Op De Piramide ontwikkelen kinderen vaardigheden binnen een leeromgeving die uitdaagt en verwondering brengt. Kort samengevat zijn wij voor ouders te herkennen aan:

• Voor- en naschoolse opvang én vakantie-opvang.
• Peutergroepen op beide locaties.
• Victor de Verkenner voor 3+ peuters. Gratis dagdeel.
• Engels in de groepen 1 tot en met 8.
• Continurooster (gratis overblijf).
• Leerlingenraad.
• Thematisch en ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
• Erasmusklas.
• Schakelklas / taalklas.
• Tablets / laptops / touchscreens.
• Een zeer tevreden inspecteur van het onderwijs.

1

De Piramide is onderdeel van Kindcentrum NOVA. Klik op de 1 voor meer informatie.

2

Met het programma Rots en Water op de Piramide oefenen de kinderen om sterk te staan. Klik op de 2 voor meer informatie.

3

De Piramide is een Excellente School. Klik op de 3 voor meer informatie.

4

Op De Piramide werken we ontwikkelingsgericht. Klik op de 4 voor meer informatie.

5

Op De Piramide hebben we een Erasmusklas. Klik op de 5 voor meer informatie.

Betrokken onderwijs door professionals

We bieden uw kind(eren) het beste onderwijs in de regio!