Waar wordt uitgedaagd, ontstaat verwondering

Kinderen leren het meest als ze betrokken zijn bij de leerstof. Je bent betrokken zodra je geraakt wordt door het onderwerp, als het aansluit bij jouw leef- en beleefwereld. Als de leerstof aansluit bij wat je al weet, ontstaat de noodzaak en de motivatie om te leren.

Excellent in ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Ons aanbod en het didactisch handelen van onze leerkrachten is heel sterk en daar zijn we trots op. Onze school richt zich op ontwikkelingsgericht onderwijs. Niet als vage beschrijving van een vorm van onderwijs, maar als een onderscheidende en erkende term: OGO (OntwikkelingsGericht Onderwijs).
Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van de theorie van Vygotsky, een belangrijke wetenschapper (1896-1934). Wij passen deze theorie via de OGO-werkwijze systematisch toe in de praktijk.