Over de school

Identiteit
Onze school is openbaar en een afspiegeling van de samenleving waarin de kinderen opgroeien. Iedereen is welkom. Dit betekent dat wij bewust openstaan voor alle leerlingen. Wij zien het als verrijking voor kinderen wanneer zij opgroeien met kinderen die een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond hebben.

Onze visie

Als de omgeving uitdaagt tot spel en spelen leren mag zijn, is ontwikkeling vanzelfsprekend.

Als de omgeving uitdaagt tot spel en spelen leren mag zijn, is ontwikkeling vanzelfsprekend. Binnen die ontwikkeling is de omgeving cruciaal. Een leeromgeving moet in de eerste plaats veilig zijn en er moet ruimte zijn voor verrijking en verdieping. De persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling zou op elk niveau zichtbaar moeten zijn. Een mens staat niet alleen en daarom is het samen en van elkaar leren een belangrijk uitgangspunt bij ons. Wij zien het als verrijking voor kinderen wanneer zij opgroeien met kinderen die een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond hebben.
Pas als een kind zich gehoord en gezien voelt is er ruimte voor ontwikkeling bij het kind. Dan pas worden vaardigheden geleerd en wordt er kennis opgedaan.

Onze partners