Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Voor deze kinderen uit Ridderkerk tussen 6 en 13 jaar heeft de Piramide een schakelklas. Het doel van deze klas is om de kinderen een eerste opvang te bieden en zo snel mogelijk voor te bereiden op het reguliere onderwijsprogramma, door:

  • Zich sociaal en emotioneel thuis gaan voelen;
  • De Nederlandse taal leren;
  • Een basale invoering in de vak- en vormingsgebieden;
  • Het verhelderen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Kinderen kunnen maximaal 2 jaar in de schakelklas blijven. Daarna stromen ze uit naar het reguliere onderwijs. Dit kan op de Piramide zijn, of op een andere school naar keuze van de ouders. Hoe lang een kind blijft, hangt af van vele factoren waaronder, het instromingsniveau, het leervermogen en de eventueel leerbelemmerende factoren zoals persoonlijke situatie en trauma’s. In de praktijk stroomt een kind door naar een reguliere groep als de inschatting is dat de leercurves daar steiler zullen zijn dan in de taalklas. Sommige kinderen zitten een paar maanden in de taalklas, steeds meer kinderen hebben de volle twee jaar nodig. Kinderen in de leeftijd van groep 3 kunnen in overleg eventueel geplaatst worden.