Kinderen leren het meest als ze betrokken zijn bij de leerstof. Je bent betrokken zodra je geraakt wordt door het onderwerp, als het aansluit bij jouw leef- en beleefwereld. Als de leerstof aansluit bij wat je al weet, ontstaat de noodzaak en de motivatie om te leren. Als de omgeving uitdaagt tot spel en spelen leren mag zijn, is ontwikkeling vanzelfsprekend.

Binnen die ontwikkeling is de omgeving cruciaal. Een leeromgeving moet in de eerste plaats veilig zijn en er moet ruimte zijn voor verrijking en verdieping. De persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling zou op elk niveau zichtbaar moeten zijn. Een mens staat niet alleen en daarom is het samen en van elkaar leren een belangrijk uitgangspunt bij ons. Wij zien het als verrijking voor kinderen wanneer zij opgroeien met kinderen die een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond hebben. Pas als een kind zich gehoord en gezien voelt is er ruimte voor ontwikkeling bij het kind. Dan pas worden vaardigheden geleerd en wordt er kennis opgedaan.                                                                                                                      Op obs De Piramide bieden wij een rijke leeromgeving door de activiteiten die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Dit doen wij door middel van het aanbieden van thema’s die samen met de kinderen vormgegeven worden. In de onderbouw staat spel centraal en in de bovenbouw wordt er gewerkt vanuit onderzoeksactiviteiten. Binnen deze activiteiten kan elk kind zich veilig voelen en uitgedaagd worden tot het nemen van initiatieven.