Onze school is Excellent in ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Ons aanbod en het didactisch handelen van onze leerkrachten is sterk en daar zijn we trots op. Onze school richt zich op ontwikkelingsgericht onderwijs. Niet als vage beschrijving van een vorm van onderwijs, maar als een onderscheidende en erkende term: OGO (Ontwikkelings Gericht Onderwijs). De OGO-werkwijze passen wij systematisch toe in de praktijk en is gebaseerd op de theorie van de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van Vygotsky. De OGO-werkwijze wordt in alle groepen van de school aangeboden. Wij bieden activiteiten aan die een duidelijk betekenisvol doel hebben, zorgt voor betrokkenheid. Uw kind raakt meer betrokken bij zijn eigen ontwikkelproces. Hij ziet de ‘noodzaak’ om iets te weten of te kunnen. Voor onze leerkrachten betekent dit dat zij uitdagende, zinvolle problemen aanbieden.

Onze thematische aanpak is terug te zien in de hele school. De thema’s koppelen we aan de wereld buiten het schoolgebouw. We brengen onder meer een bezoek aan een supermarkt of hotel en halen de ‘echte wereld’ de school in. In de onderbouw werken we vanuit thematisch spel. In de midden- en bovenbouw ligt het accent op onderzoeksactiviteiten. Dit alles staat in verbinding met kennis en vaardigheden zoals leren lezen, schrijven en rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken.