De Erasmusklas Passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen: de vijf openbare scholen in Ridderkerk van Stichting OZHW, hebben voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 tot en met 7 een passend onderwijsaanbod gerealiseerd: de Erasmusklas. Meer- en hoogbegaafde leerlingen zitten daar één dag per week. De rest van de week krijgen zij les in hun eigen reguliere klas, op hun eigen niveau. De Erasmusklas biedt een intellectuele uitdaging, ruimte voor creativiteit en specifieke steun bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Uitdagende onderzoeken en studies, filosoferen, debatteren en sociale vaardigheidstraining komen uitgebreid aan bod. Leerlingen die in aanmerking komen voor de Erasmusklas worden door de intern begeleider van de school genomineerd. De plaatsing wordt bepaald door de vergadering van de intern begeleiders van de vijf Ridderkerkse openbare scholen. De Erasmusklas, is gehuisvest in de hoofdlocatie van onze school. De leerkracht van deze groep is hiervoor speciaal opgeleid. De intern begeleiders van obs De Botter en obs De Piramide coördineren en begeleiden de Erasmusklas. De directeur van obs de Piramide is eindverantwoordelijk.