Schoolgids

Waarom een schoolgids voor ouders?

Het is voor u als ouders erg belangrijk om de goede informatie over de nieuwe school van uw kind te krijgen en, als u al kinderen op de school hebt, is het belangrijk om te weten wat de activiteiten voor het komende jaar zullen zijn.

 

Als school willen we natuurlijk - trots als we zijn - laten zien waar de school voor staat, wat onze plannen zijn en hoe we denken die goed te kunnen realiseren. Die algemene informatie staat in deze schoolgids. Informatie over o.a. beleidsvoornemens treft u aan in het Schoolplan, dat op school ter inzage ligt. De keuze voor een basisschool gebeurt vaak op basis van bekendheid, gesprekken in familie of buurt of eigen ervaringen van vroeger.

In deze schoolgids wordt aan u duidelijk gemaakt wat u van de school kunt verwachten en op welke manier de school de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren en begeleiden. Kortom:

 

“Wat biedt deze school aan mijn kinderen en komt dat overeen met mijn ideeën ?”

U als ouder kunt verschillende schoolgidsen met elkaar vergelijken en op deze manier een weloverwogen keuze maken.

Hoewel we met deze schoolgids proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de school, ontstaat het meest complete beeld als u de school komt bezoeken. U kunt dan uw eigen indruk vormen van de manier waarop het onderwijs binnen de school is ingevuld.

Wie hebben deze schoolgids samengesteld?

De schoolgids is na overleg met en goedkeuring van de leerkrachten en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, door de directie gemaakt.

Verzoek aan ouders om te reageren.

Het kan zijn dat deze informatie of het taalgebruik niet voor iedereen duidelijk genoeg is. Wellicht mist u belangrijke informatie waarvan u weet dat deze voor veel ouders goed is om te weten. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de school, mevr. A. Leeuwenhoek, met de locatieleidster van Centrum, mevr. J. Alsemgeest of met de locatieleidster van Rijsoord, mevr. Y. van den Berg.

De schoolgids is als PDF te downloaden:

SCHOOLGIDS 2018-2019.pdf