Ouders over De Piramide

Kenmerken van de Piramide

Op de Piramide leren kinderen plezier en betrokkenheid. Doen de kinderen samen kennis op en ontwikkelen zij vaardigheden binnen een veilige en rijke leeromgeving.

- Inspectiebeoordeling GOED!
- Engels in de groepen 1 tot en met 8
- Continurooster (gratis overblijf)
- BSO
- Peutergroepen zowel op locatie Rijsoord als op locatie Centrum
- Victor de Verkenner voor 3+ peuters. Gratis dagdeel
- Huiswerkklas voor de groepen 5 tot en met 8
- Leerlingenraad
- Thematisch onderwijs / ontwikkelingsgericht leren
- Erasmusklas
- Schakelklas / taalklas
- Tablets / laptops / touchscreens