Het Continurooster

De school, continurooster 

Wat is een continurooster? 


De Piramide is de enige openbare school in Ridderkerk met een continurooster. Dit rooster behelst een organisatie waarbij de middagpauze wordt beperkt tot drie kwartier. Hierdoor zijn de schooltijden als volgt: 

  • maandag: van 8:30 tot 12:00 en van 12:45 tot 14:45 
  • dinsdag: van 8:30 tot 12:00 en van 12:45 tot 14:45 
  • woensdag: van 8:30 tot 12:00 
  • donderdag: van 8:30 tot 12:00 en van 12:45 tot 14:45 
  • vrijdag: van 8:30 tot 12:00 en van 12:45 tot 14:45 

Deze tijden gelden voor alle kinderen. Lunchpauze Tijdens de lunchpauze blijven bijna alle kinderen op school de lunch gebruiken, hoewel het geen verplichting is. De leerlingen doen dit in hun eigen lokaal samen met de leerkracht. Hiertoe nemen ze van huis een lunchpakket en een pakje drinken (melk, karnemelk, chocomel, appelsap, jus d'orange of yoghidrink) mee. 

Dit continurooster is in 1993 ingevoerd voor beide locaties na een uitgebreide enquête onder de ouders van de school. Inmiddels blijkt het voor velen een aantrekkelijk rooster. Het continurooster ondervangt een aantal problemen voor school en ouders en loopt vooruit op een maatschappelijke discussie waarbij de school meer dan alleen gezien wordt als een onderwijsinstituut in de wijk. Het rooster kent een aantal voordelen: 

  • er zijn geen kosten aan het overblijven verbonden, 
  • er is professioneel toezicht tijdens de lunch, 
  • de veiligheid wordt bevorderd omdat de kinderen tijdens de lunch niet op straat zijn, 
  • het gezamenlijk eten is een sociale verrijking, 
  • ouders hebben meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.